POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO” oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu www.imedconcept.com prowadzonego przez Centrum Medyczne iMedConcept Jakub Podolec („iMedConcept”).

Wobec powyższego, zawiadamiamy Państwa, że wdrożyliśmy rozwiązania techniczne i organizacyjne mające
w odpowiedni sposób chronić Państwa dane osobowe, a nadto w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ww. przepisów, zgodnie z art. 13 RODO chcielibyśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w tym zakresie praw:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów serwisu www.imedconcept.com jest Centrum Medyczne IMEDCONCEPT Jakub Podolec (ul. Brzozowa 16, 32-080 Zabierzów, NIP: 945 194 83 32, REGON: 122923983).
 2. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online w serwisie www. imedconcept.com oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do iMedConcept. Dane będą przetwarzane przez iMedConcept w celu podjęcia przez iMedConcept na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług iMedConcept na zasadach określonych w Regulaminie. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez iMedConcept podmiotom trzecim z zastrzeżeniem postanowień ust.5 poniżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z iMedConcept umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy Pani/Pana zgodę. iMedConcept informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Pani/Pana dane osobowe w związku z korzystaniem z usługi Platformy www. imedconcept.com udostępniane są przez administratora następującym kategoriom podmiotów: (i) naszym partnerom, którzy współpracują z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi rejestracyjne, IT, finansowe, księgowe, prawne itp. oraz (ii) podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody– do czasu jej odwołania.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, każda taka zgoda może być przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 8. Przez okres, w którym Państwa dane są przetwarzane przysługuje Państwu prawo: (i) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprzez zakładkę „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www. imedconcept.com), (ii) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, (iii) przeniesienia danych do innego administratora, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług telemedycznych iMedConcept przetwarzane w ramach Pani/Pana dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Pani/Pana żądania usunięcia danych.
 10. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych świadczenie usług medycznych na Pani/Pana rzecz może okazać się niemożliwe (np. podanie niektórych danych w tym np. imienia i nazwiska i adresu jest warunkiem świadczenia przez nas usług na Pani/Pana rzecz) lub utrudnione (np. niepodanie nam danych w postaci maila czy telefonu uniemożliwi nam realizowanie kontaktu z ich wykorzystaniem).
 11. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza ten obszar.12. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 12. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności może Pani/Pan skontaktować się z iMedConcept wysyłając zapytanie na adres: rejestracja@imedconcept.com. Aby ułatwić Pani/Panu wykonywanie Pani/Pana praw, w iMedConcept został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się wysyłając zapytanie na adres: m.golas-podolec@imedconcept.com
 13. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób.
 14. Polityka cookies: Centrum Medyczne iMedConcept wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie strony internetowej www.imedconcept.com

Odwiedziny serwisu internetowego Centrum Medycznego iMedConcept www.imedconcept.com, w przeglądarce internetowej zezwalającej na wykorzystanie plików cookies, są równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na ich wykorzystywanie.
Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w komputerze odwiedzającego przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, która jest odwiedzana, odróżnić odwiedzającego od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez iMedConcept do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na komputerze odwiedzającego, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości komputera odwiedzającego.
Istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody odwiedzającego, na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą można wyrazić poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, należy skorzystać z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, na której znajdują się informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Należy jednak pamiętać, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Platformy telemedycznej iMedConcept, na przykład, można utracić dostęp do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aktualizacja: 02.04.2020