Wiedza jest konieczna do zrozumienia chorób układu krążenia. W ramach Centrum Edukacji publikacje i nagrania mają na celu przybliżenie najważniejszych informacji dot. zarówno leczenia interwencyjnego, farmakoterapii oraz prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Choroby układu krążenia nadal stanowią główną przyczynę zgonów w populacji ogólnoświatowej, a wiedza na ten temat powinna być szeroko promowana dla lepszego zrozumienia zagrożeń i przeciwdziałania przedwczesnym zgonom sercowo-naczyniowym.

Zapraszamy zarówno pacjentów, osoby zainteresowane profilaktyką, uprawiające sport amatorsko i profesjonalnie oraz lekarzy do zapoznania się z tymi ważnymi aspektami naszego zdrowia.