KARDIOLOG

Prof.UJ dr hab. n. med. Jakub Podolec

W 2004 roku ukończyłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie i uzyskałem dyplom lekarza medycyny. Po zakończeniu studiów zdałem Egzamin Lekarski Państwowy z jednym z najlepszych wyników w Polsce.

W latach 2002–2003 studia podyplomowe: Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia”. W 2004 roku obroniłem pracę dyplomową pt.: „Analiza strategiczna i biznes plan prywatnej firmy medycznej MEDICOR“.

W 2012 roku obroniłem, z wyróżnieniem, rozprawę doktorską pt. “Chemokina RANTES w grupie pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – związek ze stopniem zaawansowania miażdżycy i dysfunkcją śródbłonka“ na Wydziale Lekarskim – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Krakow. Promotorem pracy był prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka a recenzentami byli: prof. dr hab med. Zbigniew Gąsior i prof. dr hab. med. Tomasz Guzik.

W 2013 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z dziedziny kardiologii z wynikiem bardzo dobrym.

W 2019 roku otrzymałem tytuł naukowy doktora habilitowanego medycyny za cykl prac „Biomarkery stanu zapalnego w wybranych chorobach sercowo-naczyniowych“

Znajomość języków obcych:

 • język niemiecki – egzamin państwowy: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) w 1999 roku
 • język angielski – egzamin państwowy: TOEFL w 2003 roku

Staże krajowe i zagraniczne:

 • 1999 – 1 miesięczna praktyka w Herz Zentrum Bad Krozingen (Niemcy)
 • 2002 – 1 miesięczna praktyka w szpitalu Grosshadern Monachium. Niemcy (Stypendium Socrates-Erasmus)
 • 2003 – praktyka w Herz Zentrum w Berlinie, Niemcy
 • 2004/2005 – semestralne stypendium na Uniwersytecie w Rochester (NY, USA).
 • 2012 – miesięczny staż w San Raffaele Hospital w Mediolanie (Włochy) – zabiegi wieńcowe, TAVI, MitraClip, rotablacje – prof. Antonio Colombo, prof. Ottavio Alfieri, dr Francesco Maisano
 • 2013 – miesięczny staż w University Hospital w Edynburgu (Szkocja, UK) – prof. Keith Fox, dr Neal Uren
 • 2015 – stypendium w San Camilio Hospital w Rzymie, prof. Roberto Violini

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:

Po zakończeniu studiów w latach 2004 – 2005 odbyłem staże podyplomowe w Szpitalu Uniwersyteckim i równocześnie pracowałem na stanowisku asystenta techniczno-naukowego w Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie.

Po zakończeniu staży rozpocząłem pracę w Krakowskim Szpitalu Specjalstycznym im Jana Pawła II w Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii UJ CM (obecnie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii UJ CM). Od 2005 roku zostałem także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku asystenta a od 2013 roku na stanowisku adiunkta.

Osiągnięcia naukowe:

Główne tematy badań naukowych:

1. Badania nad biomarkerami stanu zapalnego są jednym z wiodących tematów badawczych

1. „Higher levels of circulating naïve CD8+CD45RA+ cells are associated with lower extent of coronary atherosclerosis and vascular dysfunction”.
Autorzy: Podolec J., Niewiara L., Skiba D., Siedlinski M., Baran J., Komar M., Guzik B., Kablak-Ziembicka A., Kopec G., Guzik T., Bartus K., Plazak W., Zmudka K. International Journal of Cardiology; 2018, 26-30. (IF: 4.034; MNiSW: 35)

2.„Chemokine RANTES and IL-1β in mild therapeutic hypothermia-treated patients after out-of-hospital sudden cardiac arrest”.
Autorzy: Jakub Podolec, Aleksander Trąbka-Zawicki, Rafał Badacz, Mateusz Siedliński, Marek Tomala, Krzysztof Bartuś, Jacek Legutko, Tadeusz Przewłocki, Krzysztof Żmudka, Anna Kabłak-Ziembicka. Advances in Interventional Cardiology; 2019; (IF: 1.443; MNiSW: 15)

3. „Serum RANTES, TGF-β1, and IL-6 levels correlate with cardiac muscle fibrosis in patients with aortic valve stenosis”.
Autorzy: Jakub Podolec, Jakub Baran, Mateusz Siedlinski, Maciej Krupiński, Krzysztof Bartus, Łukasz Niewiara, Mateusz Podolec, Tomasz Guzik, Lidia Tomkiewicz-Pajak, Monika Komar, Anna Kablak-Ziembicka. J Physiol Pharmacol. 2018 Aug;69(4). doi: 10.26402/jpp.2018.4.12. Epub 2018 Dec 9. IF: 2.478; MNiSW: 25

4. „The role of chemokine CCL5/RANTES and metalloproteinase-9 as inflammatory modulators in symptomatic internal carotid artery stenosis”.
Autorzy: Rafał Badacz, Jakub Podolec, Tadeusz Przewlocki, Mateusz Siedlinski, Ewelina Józefczuk, H. Oleksy, Jakub Baran, Piotr Pieniazek, Krzysztof Zmudka, Anna Kablak-Ziembicka. Journal of Physiology and Pharmacology. 2019 : Vol. 70, nr 4, s. 545-555,

5. „Role of chemokine RANTES in the regulation of perivascular inflammation, T-cell accumulation, and vascular dysfunction in hypertension”.
Autorzy: Mikolajczyk TP, Nosalski R, Szczepaniak P, Budzyn K, Osmenda G, Skiba D, Sagan A, Wu J, Vinh A, Marvar PJ, Guzik B, Podolec J, Drummond G, Lob HE, Harrison DG, Guzik TJ. FASEB J. 2016 May;30(5):1987-99. doi: 10.1096/fj.201500088R; IF: 5.498; MNiSW: 35),

6. „Elevated level of plasma endothelin-1 in patients with atrial septal defect”.
Autorzy: Komar M, Podolec J, Płazak W, Stępniewski J, Sobień B, Tomkiewicz-Pająk L, Przewłocki T, Podolec P. Cardiovasc Ultrasound. 2014 Aug 6;12:31. doi: 10.1186/1476-7120-12-31; IF: 1.337; MNiSW: 20),

7. „Chemokine RANTES is increased at early stages of coronary artery disease”.
Autorzy: Podolec J, Kopec G, Niewiara L, Komar M, Guzik B, Bartus K, Tomkiewicz-Pajak L, Guzik TJ, Plazak W, Zmudka K. J Physiol Pharmacol. 2016 Apr;67(2):321-8),

2. Kardiologia interwencyjna

Od 2005 roku wykonuję zabiegi diagnostyczne oraz terapeutyczne w zakresie tętnic wieńcowych zarówno u pacjentów z zawałami serca jak i stabilną chorobą wieńcową. Dotychczas wykonałem ponad 3000 zabiegów, w tym około 2000 zabiegów angioplastyki tętnic wieńcowych. Dzięki licznym zagranicznym i krajowym stażom m.in. w: San Raffaele hospital, (Mediolan pod kierunkiem Profesorów Antonio Colombo i Francesco Maisano), Edynburgu (pod kierunkiem dr Neal Uren) i Rzymie (pod kierunkiem Profesora Roberto Violiniego) mogłem uczestniczyć i szkolić się w zakresie wszystkich innowacyjnych metod leczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej. Uczesniczyłem w zabiegach transmitowanych “na żywo” w ramach konferencji w kraju i zagranicą. Wielokrotnie byłem zapraszany jako wykładowca. W roku 2016 byłem członkiem komitetu naukowego w ramach konferencji w Vapi, Indie, a w 2017 roku wykonywałem zabiegi pokazowe w ramach konferencji kardiologii interwencyjnej w Alamaty w Kazachstanie. Te umiejętności zaowocowały publikacjami, w których jestem pierwszym lub głównym autorem korespondencyjnym m.in.:

1. „Clinical experience with 12-month follow-up in patients after implantation of a novel long-tapered sirolimus drug-eluting stent”.
Autorzy: Podolec Jakub, Skubera Maciej, Niewiara Lukasz, Podolec Mateusz, Pieniazek Piotr, Legutko Jacek. Advances in Interventional Cardiology. 2019; Doi: https://doi.org/10.5114/aic.2019.83648; Epub: 2019-03-15. W badaniach wykazano skutecność stosowanych technik wszczepiania długich stentów powlekanych lekiem (Sirolimus). Zastosowane techniki „buddy wire”oraz mikrocewnika prowadzącego jest czynnikiem ułatwiejącym ich wszczepienie i dostarczaenie do długich zwężonych tętnic wieńćowych. Zastosowanie tych stentów i technik wszczepiania zmniejsza ryzyko nieprawidłowej implantacji dwóch lub więcej stentów w długoodcinkowych zwężonych naczyniach. W okresie 3, 6 i 12 miesięcy obserwacji nie stwierdzono istotnych powikłań związanych z implantowanymi stentami. Zaznaczono również, że są konieczne kolejne porównawcze, randomizowane badania oceniające, które jednoznacznie określą przydatność stosowania angioplastyki naczyń wieńcowych z zastosowniem jedno i wielo-stentowych technik w praktyce klinicznej.

2. „Presence and characteristics of coronary artery fistulas among patients undergoing coronary angiography in the Polish population”.
Autorzy: Podolec Jakub, Łukasz Wiewiórka, Zbigniew Siudak, Krzysztof Malinowski, Krzysztof Bartuś, Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Jacek Legutko. Kardiologia Polska 2019 : Vol. 77, nr 11, s. 1034-1039.

3. „Long-term clinical outcomes from real-world experience of left atrial appendage exclusion with LARIAT device”.
Autorzy: Valay Parikh, Krzysztof Bartus, Radoslaw Litwinowicz, Mohit K. Turagam, Jerzy Sadowski, Boguslaw Kapelak, Magdalena Bartus, Jakub Podolec, Maciej Brzezinski, Dan Musat, Abdi Rasekh, Suneet Mittal, Jie Cheng, Nitish Badhwar, Randall Lee, Dhanunjaya Lakkireddy. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2019 : Vol. 30, nr 12, s. 2849-2857

4. „Atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide changes after epicardial percutaneous left atrial appendage suture ligation using LARIAT device”.
Autorzy: Bartuś K, Podolec J*, Lee RJ, Kapelak B, Sadowski J, Bartus M, Oles K, Ceranowicz P, Trabka R, Litwinowicz R. J Physiol Pharmacol. 2017 Feb;68(1):117.
*W pracy tej jestem współ-pierwszym i autorem korespondencyjnym.

Badania wykonano u 123 pacjentów – stwierdzono, że zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przerdsionków za pomocą urządzenia LARIAT, jako alternatywnego leczenia dla antykoagulacji, nie powoduje wzrostu parametrów uszkodzenia mięśnia sercowego w okresie trzech miesięcy.

5. „Blood pressure reduction in patients with accessory renal arteries and bilateral single renal arteries after catheter-based renal denervation: a prospective study with 3-year follow-up”.
Autorzy: Bartus K, Podolec J*, Sadowski J, Litwinowicz R, Zajdel W, Bartus M, Konstanty-Kalandyk J, Dziewierz A, Trąbka R, Bartus S, Chrapusta A, Kapelak B. Pol Arch Intern Med. 2017 Jun 30;127(6):423-428. doi: 10.20452/pamw.4006. Epub 2017 Apr 24.
* W pracy tej jestem współ-pierwszym i autorem korespondencyjnym.

Stwierdzono, w obserwacji trzy-letniej, że wykonanie zabiegu denerwacji powoduje skuteczną redukcję ciśnienia tętniczego u pacjentów z dodatkowymi tętnicami nerkowymi. Wpływ zabiegu na redukcję ciśnienia tętna jest korzystniejszy u pacjentów z pojedynczymi tętnicami nerkowymi.

6. „Renal artery sympathetic nerve radiofrequency denervation”.
Autorzy: Bartuś K, Sadowski J, Kapelak B, Litwinowicz R, Podolec J, Bartuś M, Dziewierz A, Bartuś S, Zajdel W, Lakkireddy D. Kardiol Pol. 2017;75(9):899-906. doi: 10.5603/KP.a2017.0100. Epub 2017 May 25.,
Badania wykazały korzystny wpływ zabiegów denerwacji tętnic nerkowych,
w wyniku, których uzyskano skuteczną redukcję skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, jak również ciśnienia tętna w obserwacji dwu-letniej. Wyniki te były porównywalne z tymi, które zostały opublikowane w ramach dużych badań randomizowanych Simplicity I i II.

7. „Intravascular-ultrasonography guided percutaneous coronary intervention of the left main coronary artery in the 34 years old patient during cardiopulmonary resuscitation”.
Autorzy: Jakub Podolec, Bartłomiej Nawrotek, Jacek Legutko. Kardiol Pol. 2018;76(10):1493. doi: 10.5603/KP.2018.0210.
– opis skutecznego zabiegu angioplastyki pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej, ratującego życie w trakcie reanimacji u małodego pacjenta.

8. „Percutaneous angioplasty of the right and left main coronary and the left subclavian arteries in a patient with multilevel atherosclerosis”.
Autorzy: Jakub Podolec, Jakub Baran, Łukasz Niewiara, Tomasz Muszyński, Krzysztof Żmudka, Piotr Pieniążek. Kardiol Pol. 2018;76(8):1280. doi: 10.5603/KP.2018.0169.
– opis złożonych zabiegów angioplastyk wszystkich głównych tętnic wieńcowych oraz tętnicy podobojczykowej lewej u pacjentki z wielopoziomową miażdżycą.

9. „Staged percutaneous angioplasty of a long calcified left anterior descending artery with rotablation in a patient with stable angina”.
Autorzy: Jakub Podolec, Piotr Szolc, Monika Durak, Wojciech Zajdel, Łukasz Niewiara, Krzysztof Żmudka. Adv Interv Cardiol 2018; 14, 2 (52): 206–207. doi: https://doi.org/10.5114/aic.2018.76417 – opis przypadku
– opis zabiegu angioplastyki u pacjentki z rozsianą miażdżycą oraz masywnymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych z zastosowaniem techniki rotablacji.

10. „Intravascular ultrasonography guided 60-mm long drug-eluting tapered stent implantation in a long calcified lesion in a patient with stable coronary artery disease”.
Autorzy: Podolec J, Baran J, Niewiara Ł, Odrowąż-Pieniążek P, Żmudka K. Adv Interv Cardiol. 2017;13(1):88-89. doi: 10.5114/aic.2017.66196. Epub 2017 Mar 10.
– opis implantacji najdłuższego stentu taperowanego pokrytego lekiem antymitotycznym, pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej.

11. „First in Poland, unique 60-mm long single drug eluting tapered stent implantation in a patient with unstable angina”.
Autorzy: Podolec J, Niewiara Ł, Baran J, Pieniążek P, Żmudka K. Kardiol Pol. 2017;75(1):78. doi: 10.5603/KP.2017.0003.
– opis pierwszego w Polsce zabiegu z zastosowaniem najdłuższego taperowanego stentu u pacjenta z niestabilną dławicą piersiową.

3. Prewencja chorób układu krążenia

Od 2005 roku uczestniczę w pracach Polskiego Forum Profilaktyki Układu Krążenia (PFP), w ramach którego utworzyłem i nadzoruję merytorycznie stronę internetową www.forumprofilaktyki.edu.pl. PFP łączy 8 towarzystw naukowych oraz pnad 200 ekspertów i zajmuje się głównie ujednoliceniem wytycznych dotyczących czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz ich rozpowszechnieniem wśród wszystkich lekarzy.

Jestem współautorem sześciu Wytycznych PFP dotyczących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego opublikowanych na łamach Kardiologii Polskiej – (łączny IF: 7.36). Interesuję się również szerokim spectrum zagadnień związanych z rozwojem procesu miażdżcyowego u pacjentów po zawale serca oraz stabilną chorobą wieńcową. Jestem członkiem zespołów badawczych związanych innym ważnym czynnikiem związanym z rozwojem procesu miażdżycowego, z badaniami nad hypercholesterolemią.

Jako główny badacz w ośrodku krakowskim, wykonałem i nadzorowałem kompleksową obserwację 53 pacjentów z hipercholesterolemią. Współautorstwo w międzynarodowym zespole badawczym podsumowującym wyniki tego badania w wysokoimpaktowanym czasopiśmie naukowym (JAMA, 2016; Impact Factor = 44) uważam za wyróżnienie. Wyniki tego badania wykazały zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej, które określono na podstawie badania ultrasonograficznego wewnątrznaczyniowego w trakcie leczenia inhibitorem receptora dla LDL PCSK-9. Na podstawie wyników tego badania wdrożona została do praktyki klinicznej, terapia inhibitorem dla LDL PCSK-9, a w Polsce uruchomiono program leczenia hipercholesterolemii rodzinnej.

4. Choroby rzadkie układu krążenia

Od 2010 roku w ramach grantu Unii Europejskiej aktywnie uczestniczyłem w utworzeniu sieci ośrodków działających na rzecz poprawy diagnostyki i terapii chorób rzadkich. Od tego czasu pracuję w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia a od 2012 roku jestem edytorem czasopisma Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD) i prowadzę dział “Chorób Rzadkich Krążenia Systemowego” – klasa I wg klasyfikacji RCD. Jestem autorem i współautorem publikacji dotyczacych m.in.:

 • Myocardial bridges – occurrence and clinical presentations based on the Polish national ORPKI registry and CRCD classification„.
  Autorzy: Jakub Podolec, Łukasz Wiewiórka, Zbigniew Siudak, Jacek Legutko. Kardiol. Pol. 2019; Mar 5. doi: 10.5603/KPa2019.0041;
  W publikacji przedstawiono między innymi częstości występowania oraz konsekwencje kliniczne występowania mostów mieśniowych w populacji Polskiej.
 • Clinical Classification of Rare Cardiovascular Diseases and Disorders: Update-2018„.
  Autorzy: Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Paweł Rubiś, Jakub Stępniewski, Jakub Podolec, Monika Komar, Lidia Tomkiewicz‐Pająk, Agata Leśniak‐Sobelga, Anna Kabłak‐Ziembicka, Paweł T. Matusik. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2018; 3 (7): 230–235.
  W publikacji przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji chorób rzadkich układu krążenia, w której do kodów ICD-10 dołączono numery ORPHA, zawarte w bazie danych Orphanet (http://www.orpha.net/consor/cgi‐bin/ Disease.php?lng=EN).
 • Clionical classification of rare cardiac arrhythmogenic and conduction disorders, and rare arrhythmias
  Autorzy: Podolec P, Baranchuk A, Brugada J, Kukla P, Lelakowski J, Kopeć G, Rubiś P, Stępniewski J, Podolec J, Komar M, Tomkiewicz-Pająk L, Matusik PT. Pol Arch Intern Med. 2019 Feb 19. doi: 10.20452/pamw.4451. [Epub ahead of print]). – aktualizacja klasyfikacji rzadkich arytmi serca.
 • Clinical classification of rare cardiac arrhythmogenic and conduction disorders, and rare arrhythmias„.
  Autorzy: Piotr Podolec, Adrian Baranchuk, Josep Brugada, Piotr Kukla, Jacek Lelakowski, Grzegorz Kopeć, Paweł Rubiś, Jakub Stępniewski, Jakub Podolec, Monika Komar, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Tomasz Matusik. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2019 : Vol. 129, nr 3, s. 154-159,

Prace oryginalne, poglądowe i opisy chorób rzadkich:

Cykl prac i przypadek kliniczny dotyczących zespołu Brugady:

 • Brugada syndrome: current diagnostics, epidemiology, genetic data and novel mechanisms (RCD code: V‐1A.1)„.
  Autorzy: Paweł Tomasz Matusik, Joanna Pudło, Anna Rydlewska, Jakub Podolec, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2017; 3 (3): 73–80
 • „Brugada syndrome: new concepts and algorithms in management (RCD code: V‐1A.1)„.
  Autorzy: Paweł Tomasz Matusik, Anna Rydlewska, Joanna Pudło, Jakub Podolec, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2017; 3 (5): 151–160
  W pracy przedstawiono nową koncepcję algorytmu diagnostycnego Zespołu Brugadów z uwzględnieniem analizy testów wysiłkowych.
 • Exercise ECG unmasked Brugada sign: manifestation of the risk of sports‐associated sudden cardiac arrest (RCD code: V‐1A.1)„.
  Autorzy: Paweł Tomasz Matusik, Monika Komar, Jakub Podolec, Grzegorz Karkowski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2017; 3 (3): 92–97

Pacjent z zespołem Bland White Garlanda:

 • 18 years old patient with Bland White Garland syndrome after non‐ST segment elevation myocardial infarction (RCD code: I‐1C.3)„.
  Autorzy: Natalia Dłużniewska, Jakub Podolec, Magdalena Kostkiewicz, Lidia Tomkiewicz‐Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2015; 2 (2): 60–63.

Publikacja dotycząca doświadczeń związanych z rewaskularyzacją u pacjentów z chorobą Takayasu:

 • Long‐term experience in patients undergoing endovascular revascularization procedures for symptomatic Takayasu arteritis (RCD code: I‐3A.1)”.
  Autorzy: Leszek Wrotniak, Anna Kabłak‐Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Piotr Pieniążek, Jakub Podolec, Piotr Musiałek, Krzysztof Żmudka, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2013; 1 (5): 8–13

Pracy o ocenie sztywności aorty u pacjentów z chorobami rzadkimi i miażdżycą tętnic wieńcowych:

 • Evaluation of arterial stiffness in patients with coronary atherosclerosis, cardiac syndrome X and systemic lupus erythematosus (RCD code: I-3C.1)”.
  Autorzy: Hanna Dziedzic-Oleksy, Barbara Widlińska, Jakub Stępniewski, Agnieszka Sarnecka, Klaudia Knap, Jakub Podolec, Grzegorz Kopeć, Wojciech Płazak, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2015; 2 (2): 43–51.

Opisu przypadku klinicznego pacjenta z zespołem Heyda:

 • The association between aortic stenosis and intestinal angiodysplasia – the Heyde’s Syndrome (RCD code: VIII‐1)„.
  Autorzy: Hanna Dziedzic‐Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2014; 1 (7): 17–20.

Pracy dotyczącej znaczenia oznaczeń stężenia Endoteliny-1 u pacjentów z chorobami rzadkimi:

 • Plasma Endothelin‐1 in patients with atrial septal defect – the novel diagnostic indicator
(RCD code: IV‐2B.1)„. Autorzy: Monika Komar, Jakub Podolec, Urszula Gancarczyk, Wojciech Płazak, Bartosz Sobień, Lidia Tomkiewicz‐Pająk, Piotr Wilkołek, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2015; 2 (3): 77–81.

5. Choroby strukturalne oraz wady zastawkowe serca

Badania nad chorobami strukturalnymi oraz wadami zastawkowymi serca

1. „Increased risk profile in the treatment of patients with symptomatic degenerative aortic valve stenosis over the last 10 years„. Autorzy: Jakub Baran, Jakub Podolec*, Marek Tomala, Bartlomiej Nawrotek, Lukasz Niewiara, Andrzej Gackowski, Tadeusz Przewłocki, Krzysztof Zmudka, Anna Kabłak-Ziembicka. Adv Interv Cardiol 2018; 14, 3 (53): 276–284. DOI: https://doi.org/10.5114/aic.2018.78331,
*współ-pierwszy autor.

2. „The role of biomarkers as an alternative and completion of the diagnostic and therapeutic pathway in patients with aortic stenosis (RCD code: VIII)„. Autorzy: Podolec J., Baran J., Niewiara L., Guzik B., Żmudka K. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2016; 2 (7): 209-214.

Łączny Impact factor: > 200
Łączna punktacja MNiSW: > 2600
Hirsch Index: 15
Łączna liczba publikacji: >100

Udział w projektach badawczych i grantach naukowych:

1. „Ocena przydatności testów wysiłkowych z pomiarami gazów wydechowych w kwalifikowaniu chorych do przeszczepu serca” (badanie statutowe CM UJ Nr. NKL 504/KL/24/L (2008) – współbadacz
2. „Charakteryzacja aktywacji limfocytów T w ostrym zespole wieńcowym – związek z zaawansowaniem miażdżycy i dysfunkcją śródbłonka” – Grant Naukowy Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2010) – kierownik grantu
3. „Establishhing of a European Network for Orphan Cardiovascular Diseases, confunded by the Malopolska Regional Operational Programme 2007-2013„. Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna; działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
współbadacz i aktywny udział w budowaniu sieci i rozszerzaniu współpracy międzynarodowej. Wynikiem tej pracy jest m.in.; współutworzenie i funkcja redaktora działu w Journal of Rare Cardiovascular Diseases (www.jrcd.eu, SCOPUS, ICV:96.86; MNiSW: 8), redaktora strony internetowej Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia: www.crcd.eu oraz utworzenie międzynarodowej platformy konsultacyjnej dot. najtrudniejszych pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.
4. „Stenoza aortalna – jako choroba zastawki i mięśnia sercowego” (grant statutowy CM UJ; K/ZDS/004598; 2014-2016) – kierownik grantu
5. Od 2015 roku jestem członkiem zespołu badawczego w ramach programu STRATEGMED – CIRCULATE Grant NCBIR – konsorcjum trzech Uniwersytetów, Krakowskiego Szpitala Specjalistycnego im. Jana Pawła II i podmiotów prywatnych – współbadacz. Aktywny udział w rekrutowaniu i diagnostyce pacjentów oraz wykonywanie zabiegów podawania dowieńcowym preparatu. (komórki macierzyste lub placebo).
6. „Ocena parametrów stanu zapalnego oraz perfuzji mózgowej u pacjantów z ciężką stenozą zastawki aortalnej w grupach o różnym zaawansowaniu miażdżycy w tętnicach wieńcowych”. (grant statutowy CM UJ; K/ZDS/007099; 2017-2020) – kierownik grantu
7. program badawczy: MILANO Pilot Study (2016) – główny badacz i koordynator na Polskę
8. Program badawczy: GLAGOV 20120153 trial (2013) – główny badacz i koordynator na Polskę, współautor publikacji: JAMA. 2016 Nov 15. doi: 10.1001/jama.2016.16951.
9. Program badawczy: Open Label Extension 20140128 trial (2014) – główny badacz i koordynator na Polskę
10. program badawczy: MASTER-DAPT – investigators guided trial (2018) – główny badacz.

Promotor pomocniczy pracy doktorskiej: Lek. med. Jakub Baran; pt.: “Analiza związku pomiędzy parametrami przepływu mózgowego oraz tętnic obwodowych a zaburzeniami funkcji poznawczych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej”.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

 • Od 2005 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady) ze studentami III-VI roku Wydziału Lekarskiego UJ CM.
 • Od 2005 roku prowadzę zajęcia dydatktyczne (ćwiczenia i seminaria) ze sudentami Szkoły dla Obcokrajowców CM UJ (od 2008 jestem koordynatorem zajęć studentów Szkoły dla Obcokrajowców CM UJ w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II)
 • Szkolenie praktyczne z zakresu zabiegów kardiologii interwencyjnej dla studentów i lekarzy odbywających staże specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii
 • Wykłady na kursach podyplomowych dla kardiologów z zakresu kardiologii interwencyjnej, patofizjologii diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • Wykłady na konferencjach i kongresach naukowych Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Prezentacja prac i udział w dyskusjach podczas kongresów Europejskieg Towarzystwa Kardiologicznego; współorganizator sesji Centrum Chorób Rzadkich Chorób Układu Krążenia (ESC – Monachium, Barcelona, Amsterdam)
 • 26.IV.2003 rok – przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej: “New Approach to Heart Disease Treatment”. Redaktor streszczeń konferencji opublikowanych w Przeglądzie Lekarskim.
 • od 2005 roku: prezentacja prac naukowych oraz kilkukrotnie współorganizator corocznej konferencji: New Frontiers in Interventional Caardiology (NFIC)
 • od roku 2017 – jestem członkiem zarządu oraz skarbnikiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współorganizuję posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK.
 • W latach 2002-2004r. byłem przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Hemodynamiki Instytutu Kardiologii UJ CM
 • od 2004/2005r. do 2016/2017r. pełniłem funkcję opiekuna Koła Naukowego Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Sudenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medium UJ.
 • W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, uczestniczyłem w opracowaniu „Programu szkolenia z zakresu chorób rzadkich dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych“ – jestem autorem rozdziału VI.2.1.4. pt. „Anomalie tętnic wieńcowych“.

Działalność ekspercka:

 • 2007-2008 rok – przygotowanie materiałów i prowadzenie wykładów dla lekarzy i pielęgniarek dotyczących profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w ramach programu POLKARD
 • 2007 rok – opracowanie rozdziału dot. Kardiologii Interwencyjnej i Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń w biuletynie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • 2007 rok – opracowanie materiałów do programu TELE EKG w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
 • od 2010 roku – ekspert Centrum Rzadkich Chorób Układu Krążenia w zakresie rzadkich chorób krążenia systemowego. Jestem współautorem (pierwszej w świecie) klasyfikacji chorób rzadkich układu krążenia.

Inne:

 • od 2003 roku założenie i prowadzenie strony internetowej Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii w Krakowie
 • od 2005 roku – twórca i prowadzenie strony internetowej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia: www.forumprofilaktyki.edu.pl
 • w latach 2007-2010 – tworzenie materiałów edukacyjnych do programu e-learning prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską
 • od 2008 roku – członek „Zespołu Aortalnego” Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii IK CM UJ.
 • 2009 rok – współorganizator Festiwalu Nauki w Krakowie z ramienia Kliniki Kardiologii Interwencyjnej CM UJ
 • 2009 rok – prowadzenie wykładów i zajęć dla szczególnie uzdolnionych dzieci z różnych rejonów Polski w ramach wakacyjnego programu Wszechnicy Wiedzy Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł”.
 • od 2010 roku – współzałożyciel Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Twórca i prowadzący stronę internetową Centrum – www.crcd.eu
 • od 2000 roku – członek Międzynarodowej organizacji charytatywnej LEO Club, Cracow District

Czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • Udział w konferencjach studenckich – w tym: przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej: “New Approach to Heart Disease Treatment”. Redaktor streszczeń konferencji opublikowanych w Przeglądzie Lekarskim.
 • od 2005 roku – New Frontiers in Interventional Cardiology, Kraków, Polska
 • Transcatheter Terapeutics (TCT) Congress; 2007, Waszyngton, USA
 • Kongresy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – wykładowca: 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) 2014, 2018r. – wykładowca
 • Listopad 2016 – wykładowca i członek międzynarodowego „Faculty” na Międzynarodowej Konferencji w Vapi, Indie.
 • 2017 – zaproszony członek faculty oraz główny operator dwóch zabiegów interwencyjnych transmitowanych “na żywo” w ramach konferencji kardiologii Inwazyjnej w Alamaty, Kazachstan.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • od 2004 roku członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
 • od 2005 roku członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
 • od 2013 roku – I i II kadencja: członek Komisji ds. Tele-medycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – opracowanie pierwszych wytycznych dot. stosowania procedur Tele-medycznych w Polsce, opublikowanych w 2018 roku („Cardiology telemedicine solutions – opinion of the experts of the Committee of Informatics and Telemedicine of the Polish Society of Cardiology, Section of Non-invasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Society of Cardiology and Clinical Sciences C“. Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, Kempa M, Główczyńska R, Grabowski M, Kołtowski Ł, Lewicka E, Peller M, Piotrowicz E, Podolec J, Stańczyk A, Zajdel J, Opolski G. Kardiol Pol. 2018;76(3):698-707. doi: 10.5603/KP.a2018.0058. Epub 2018 Feb 14).
 • od 2017 roku: członek zarządu i skarbnik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Oddział Małopolski

Redaktor i recenzent w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

 • recenzent prac w Kardiologii Polskiej, Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD)
 • od 2012 roku – współzałożyciel i „Associate Editor” w czasopiśmie „Journal of Rare Cardiovascular Diseases” – www.jrcd.eu