Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

USG tętnic wewnątrzmózgowych

250.00
USG tętnic wewnątrzmózgowych - ocena dużych tętnic wewnątrzmózgowych w przebiegu po udarze niedokrwiennym mózgu,

USG żył kończyn dolnych (głębokie i powierzchowne)

200.00
USG żył kończyn dolnych (głębokie i powierzchowne) -

USG tętnic i żył nerkowych

250.00
USG tętnic i żył nerkowych - ocena obecności zwężenia w opornym nadciśnieniu tętniczym, w marskości nerki, diagnostyka zespołu uciskowego lewej żyły nerkowej

USG dużych naczyń jamy brzusznej

200.00
USG dużych naczyń jamy brzusznej - ocena w tętniaku aorty brzusznej (badanie przesiewowe u mężczyzn powyżej 65 roku życia), ocena pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej, podziału aorty,

USG żył kończyn górnych

200.00
USG żył kończyn górnych - ocena obecności zakrzepicy, diagnostyka obrzęków kończyn górnych

USG tętnic kończyn górnych

200.00
USG tętnic kończyn górnych: jest podstawowym badaniem diagnostycznym do ceny niedokrwienia w przypadku ostrych incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz niedrożności tętnic po interwencjach wewnątrznaczyniowych

USG kończyn dolnych – dwie kończyny

200.00
USG tętnic kończyn dolnych: diagnostyka ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (chromania przestankowe kończyn dolnych) - ocena stopnia zwężenia, długości niedrożności, diagnostyka tętniaków tętnic biodrowych, podkolanowych, diagnostyka w stopie cukrzycowej, przewlekłych ran kończyn dolnych,

USG kończyn dolnych – jedna kończyna

120.00
USG tętnic kończyn dolnych: jest podstawowym badaniem diagnostycznym, wykorzystującym ultradźwięki, które umożliwia określenie przebiegu tętnic, ocenę przepływu krwi oraz zaawansowania procesu miażdżycowego.

USG tętnic szyjnych / dogłowowych

150.00
USG tętnic szyjnych: badanie za pomocą ultradźwięków umożliwia szybką, bezpieczną i nieinwazyjną diagnostykę tętnic szyjnych.