Dr hab. n. med. Jakub Podolec

Budowa blaszki miażdżycowej

O budowie blaszki miażdżycowej powinniśmy wiedzieć jak najwięcej.

Możemy zrobić badanie ultrasonografii, które nam pokaże czy blaszka miażdżycowa jest obecna u danego pacjenta. Takie badanie często wykonujemy np. w tętnicach szyjnych (ryc. 1.). Wtedy możemy zobrazować czy u pacjenta toczy się proces miażdżycowy, dodatkowo czy nie zagraża on u niego udarem mózgu.

Jak zobrazować precyzyjnie blaszkę miażdżycową?

To jest już zadanie dla kardiologa interwencyjnego. My podczas leczenia pacjenta metodami inwazyjnymi możemy wprowadzić do tętnicy sondę ultrasonograficzną lub tomografię komputerową (OCT), również w takiej mikrosondzie. Ta mikrosonda, jeżeli będziemy nagrywać tętnice od wewnątrz, będzie nam bardzo precyzyjnie pokazywać, z czego składa się blaszka miażdżycowa. Czy główną jej komponentą jest cholesterol, czy też zwapnienie i/lub włóknik (ryc. 2.). Będziemy mogli również ocenić jaki stopień zwężenia w tej tętnicy jest obecny u danego pacjenta. Na tej podstawie podejmujemy decyzję, czy pacjent ma przechodzić zabieg poszerzenia tej tętnicy, czyli np. zabieg stentowania (angioplastyki) lub jeżeli tych zmian jest bardzo dużo, może będzie musiał przejść zabieg operacyjny tzw. „bypassów”.

Ryc. 1. Badanie ultrasonografii tętnic szyjnych.

USG tętnic szyjnych – obrazowanie blaszki miażdżycowej

Ryc. 2. Badanie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).

Obrazy IVUS przedstawiające morfologie blaszki miażdżycowej
– Nie ma blaszki miażdżycowej bez 
cholesterolu