Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) u 34-letniego pacjenta podczas nagłego zatrzymania krążenia

Angiografia przed PCI – podczas resuscytacji; skrzeplina w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej

JL 4.0 /7F, dostęp przez prawą tętnicę udową

Odessanie skrzepliny systemem do trombektomii, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (pre-PCI IVUS)
Angioplastyka pnia głównego/gałęzi międzykomorowej przedniej (PCI LM/LAD)

Po implantacji stentu uwalniającego lek (DES)

Optymalizacja zabiegu angioplastyki
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (Post PCI IVUS)