Dr hab. n. med. Jakub Podolec

Na czym polega zabieg angioplastyki?

Zabieg angioplastyki polega na poszerzeniu tętnicy zarówno w sercu jak i obwodowo. Może być to poszerzenie tętnicy szyjnej, tętnicy w nogach, aorty itd. Na zdjęciu mamy obrazy tętnic prawidłowych (zdj 1)

Poprzez cewnik podajemy kontrast do tętnicy i widzimy, czy tętnica jest zwężona istotnie, krytycznie, a w przypadku niektórych zawałów serca również całkowicie niedrożna. Przykład tętnicy całkowicie niedrożnej oraz krytycznie zwężonej (zdj 2)

Obie tętnice wymagają leczenia za pomocą zabiegu angioplastyki, czyli poszerzenia i udrożnienia tej tętnicy. Najpierw, na prowadniku wprowadzamy balonik (zdj. 3)

Ten balonik nadmuchujemy i poszerzamy tętnicę. Przywracamy prawidłowy przepływ, a co za tym idzie, przywracamy możliwość dostarczenia tlenu do mięśnia sercowego. Następnie wprowadzamy stent, strukturę, która będzie utrzymywać tętnicę drożną (zdj 4)

Ten pacjent będzie mniej odczuwał dolegliwości, które zazwyczaj towarzyszą krytycznemu zwężeniu. Zmniejszymy u niego również ryzyko ponownego zawału i nagłego stanu.