W sercu człowieka znajdują się cztery zastawki. Ich właściwe funkcjonowanie warunkuje prawidłowy przepływ krwi przez serce.

W badaniu echokardiograficznym możemy ocenić funkcję zastawek:

  • aortalnej (między lewą komorą a aortą wstępującą)
  • mitralnej – dwudzielną (pomiędzy lewym przedsionkiem, a lewą komorą)
  • trójdzielnej (pomiędzy prawym przedsionkiem, a prawą komorą)
  • pnia płucnego (między prawą komorą a pniem płucnym)

Wyodrębniamy dwie podstawowe nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu zastawek:

  • zwężenie/stenozę – pole przekroju zastawki jest na tyle małe, iż ogranicza swobodny przepływ krwi przez serce.
  • niedomykalność – gdy wskutek nieszczelności zastawki krew w sercu cofa się, a tym samym zaburza prawidłowy, jednokierunkowy przepływ

Metody leczenia wad zastawkowych obejmują:

  • farmakoterapię,
  • przezskórną wymianę/naprawę zastawek serca (np. TAVI, MitraClip),
  • operację kardiochirurgiczną wymiany/naprawy zastawki serca.

Decyzja o podjęciu leczenia w odpowiednim czasie jest niezbędna dla bezpieczeństwa i wyników leczenia pacjenta.

Ryc. 1. Rodzaje zastawek serca implantowane drogą przezskórną (TAVI).

Ryc. 2. Przezskórna implantacja zastawki aortalnej.