SPECJALISTKA ENDOKRYNOLOG

dr n. med. Sandra Mrozińska

Jestem lekarzem ze specjalizacją w dziedzinie endokrynologii. Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Qualitative and quantitative parameters of bacterial flora in patients with mono- and polygenic forms of diabetes”.

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia na kierunku lekarskim ukończyłam z wyróżnieniem w roku 2013.

W roku akademickim 2012/2013 otrzymałam stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Główny wykonawca Grantu w ramach Programu Generacja Przyszłości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu: „Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A”.

Staże zagraniczne:

  • Uczestnictwo w Programie ERASMUS, Universidad Complutense de Madrid.
  • Praktyki lekarskie w Policlinico Tor Vergata w Rzymie.

Działalność dydaktyczna:

  • Prowadzenie zajęć w ramach studiów doktoranckich trzeciego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum
  • Prowadzenie zajęć w ramach studiów doktoranckich trzeciego stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie: „Podstawy endokrynologii dla kierunku kosmetologia”

W pracy pomagają mi takie cechy osobowości jak empatia, cierpliwość oraz umiejętność aktywnego słuchania.

Znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym.