Fakty RMF FM - Twoje zdrowie: serce

Wywiad dotyczący wieloośrodkowej międzynarodowej współpracy pomiędzy kilkudziesięcioma ośrodkami medycznymi na Świecie w trakcie budowy Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. (w języku angielskim)