Interview with Prof. Ottavio Alfieri by MD PhD Jakub Podolec. Sesja zorganizowana przez Centre for Rare Cardiovascular Diseases, Congress of the European Society of Cardiology, 2014, Barcelona, Hiszpania

Wywiad z profesorem Alfierim, podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie

Wywiad dotyczący wieloośrodkowej międzynarodowej współpracy pomiędzy kilkudziesięcioma ośrodkami medycznymi na Świecie w trakcie budowy Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. (w języku angielskim)