Dr hab. n. med. Jakub Podolec

Dlaczego wcześnie zaczynać leczenie przeciw-lipidowe / przeciw-cholesterolowe u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego

Ostatnie badania na dużych grupach pacjentów pokazały nam – w badaniu FOURIER było to nawet ok. 27 tysięcy pacjentów – że intensywna terapia przeciw-lipidowa, przeciw-cholesterolowa zastosowana wcześnie u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego ma największe korzyści dla pacjenta. Nie ma tu znaczenia wiek. Ważne jest, żeby te leki wprowadzać szybko.

Dlaczego szybko? – ponieważ możemy zredukować ryzyko zarówno zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych jak również udaru, zawału i ponownej rewaskularyzacji o kilkanaście do kilkudziesięciu procent. Zwróćcie Państwo uwagę na wykres – slajd 1. Te krzywe cały czas się rozchodzą. Mamy tutaj jeden wykres, który pokazuje zastosowanie wyłącznie jednego leku – tzw. statyny, w drugiej grupie pacjentów była statyna plus nowoczesny lek – przeciwciało monoklonalne – PCSK9 inhibitor. Jeżeli zastosujemy tą terapię złożoną możliwie szybko to ten pacjent najwięcej odnosi korzyści z takiego leczenia i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych zmniejsza się od razu, ale rośnie w czasie. Czyli im dłużej stosujemy i im wcześniej ten poziom złego cholesterolu znacząco obniżymy, tym większe korzyści dla pacjenta w przyszłości. Tym większe prawdopodobieństwo, że nie dojdzie u niego do tych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

 

Slajd 1. Zdarzenia sercowo-naczyniowe:
zgon, zawał mięśnia sercowego, udar, hospitalizacja i rewaskularyzacja wieńcowa.