Dr hab. n. med. Jakub Podolec

Miażdżyca to proces

Miażdżyca to proces, który odbywa się już od wczesnych lat dorosłości naszej w tętnicach, w naszym organizmie. To proces odkładania się różnych cząsteczek w ścianie tętnicy. Te cząsteczki powodują to, że ta tętnica zaczyna stopniowo zarastać. Światło, przez które przepływa krew i hemoglobina w tej krwi zawarta, która przenosi tlen, dociera do mięśnia sercowego w mniejszej ilości. Miażdżyca składa się z kilku podstawowych grup tych cząsteczek. Największą i najważniejsza grupą są cząsteczki cholesterolu. Pamiętajmy, nie ma blaszki miażdżycowej bez cholesterolu. Oprócz cholesterolu, w skład blaszki miażdżycowej wchodzi tzw. włóknik oraz czasem zwapnienie. Zwapnienia pojawiają się głównie w wieku starszym, w wieku podeszłym. Jest ich coraz więcej, a jeżeli jest ich coraz więcej to coraz trudniej nam będzie leczyć tych pacjentów, ponieważ zwapnienia powodują, że nawet zabiegi kardiologii interwencyjnej są znacznie utrudnione.