Dr Szymon Mleczko
ANGIOLOG-FLEBOLOG

Dr Szymon Mleczko

W 2007r. ukończyłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie i uzyskałem dyplom lekarza medycyny. Po zakończeniu studiów zdałem Egzamin Lekarski Państwowy. Pracę lekarza rozpocząłem na Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Obecnie pracuję w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – w Zespole Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia oraz w Klinice Kardiologii Interwencyjnej. Zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie chorób wewnętrznych i angiologii. Zajmuję się diagnostyką nieinwazyjną oraz kwalifikacją pacjentów przez zabiegami wewnątrznaczyniowymi jak również operacjami w zakresie naczyń wieńcowych i obwodowych (tętnic szyjnych, kręgowych, podobojczykowych, tętnic kończyn dolnych). Ponadto specjalizuję się w diagnostyce żył kończyn dolnych, a także leczeniu zachowawczym i inwazyjnym (skleroterapia). Dotychczas wykonałem ponad 7500 badań diagnostycznych oraz ok 500-600 zabiegów interwencyjnych w zakresie żylaków kończyn dolnych.